Mobirise Website Builder

Föreningen

Karlskrona Jaktskytteklubb startades 1967 och klubbens stadgar antogs vid ett konstituerande sammanträde 26'e September 1967. Från början hette klubben Dacke och medlemmarna kallades följdaktligen för "Dackarna".
Klubben bytte namn i början av 70-talet till Karlskrona Jaktskytteklubb på grund av att det finns en orienteringklubb (OK Dacke) i närheten och det fanns ett och annat brev som gick vilse.
I motsats till namnet så ligger Karlskrona JSK inte speciellt nära Karlskrona utan 3mil norrut på en ort som heter Brunsmo som ligger strax söder om Smålandsgränsen i nordöstra Blekinge.

Styrelsen

Klubbinfo

Medlemsavgifter

PlusGiro

Tävlingslicens

Krisplan

Stadgar

t.b.d.

Easiest Website Builder