Tävlingar 2023


2023-05-27 DM Olympisk Skeet - 09:00 (inställd)

2023-06-10 LM Nationell Skeet (100 duvor ) (inställd)

2023-07-01 KM Skeet - 09:00 (Nationell 50 duvor)

2023-07-08 KM Compaq Sporting - 09:00 (50 duvor)

2023-07-15 KM N-Trap - 09:00 (50 duvor)

2023-07-15 KM A-Trap - 11:00 (50 duvor)

2023-07-29 Brunsmo Träffen Nationell Skeet - 09:00 (100 duvor)

2023-09-22 Mörkerskjutning Nationell Skeet - 19:00 (50 duvor) (inställd) 

Easy Website Builder